Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (SZORAKÉSZ) elnökének elhangzott álláspontja

Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (SZORAKÉSZ) elnökének elhangzott álláspontja a ’Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékművéről’ nyilvános vita keretében.
Menczer Erzsébet kiemelte az emlékezés fontosságát és aktualitását, és az állam szerepét az áldozatokról való méltó megemlékezésben.

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a Gulág betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti? A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése Javítómunka-táborok Főigazgatósága.