Nyilvános vita a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékművéről

Nyilvános vitára került sor 2015. október 13-án, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Magyary Zoltán termében, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából létrehozott Emlékbizottság rendezésében. A nyilvános beszélgetés több társadalmi szervezet képviselői körében zajlott, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által előterjesztett emlékműről, amely a Szovjetunióba hurcolt áldozatoknak kíván emléket állítani.
A résztvevők között vita bontakozott ki az emlékmű lehetséges helyszíne, művészi megjelenítése és értelmezési alternatívái körül. Az emlékmű felállítását valamennyien szükségesnek vélték, és abban a kérdésben is konszenzusra jutottak, hogy az áldozatok körének konkrét, körülhatárolt értelmezésével szülessen meg. Az emlékmű helyszínének a jelenlévők többsége a Szabadság téren, a volt tévészékház előtti területet ajánlja.
A meghívott társadalomtudósok, közéleti szereplők egyetértettek abban is, hogy a helyszín és a megjelenés kérdésében mindenképp szükséges egy széleskörű nyilvános vita, és az emlékmű felállítását megelőző társadalmi konszenzus. Többen hangsúlyozták az emlékmű jelentősége kapcsán az emlékezet mellett az edukáció szerepét, kiemelték a közvetítő generáció felelősségét, a fiatalság számára az ismeretek hiteles átadásának fontosságát. Felvetődött egy, a méltó emlékezést támogató emlékpark létesítésének lehetősége is. Az egyik intézmény képviselője javasolta, hogy a következő megbeszélésre a történelmi egyházak képviselőinek meghívásával kerüljön sor. A nyilvános beszélgetés résztvevői a tanácskozás végezetével ismételten szorgalmazzák a mihamarabbi társadalmi vitát, a társadalmi konszenzus megszületése érdekében.

Nyilvános vita a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékművéről

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a Gulág betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti? A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése Javítómunka-táborok Főigazgatósága.