Emléktábla-avatás Gyönkön

A gyönki Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak és hadifoglyok emlékére emléktáblát állított, valamint a táblaavató-ünnepséggel párhuzamosan, a hadifogság idejéből, fotókból és dokumentumokból kiállítást is szervezett.

A kiállítás anyagának alapját a levéltárból kapott 202 fő névsora adja, de megtalálhatóak a Magyar Népjóléti Minisztérium hadifogolygondozó kirendeltségén, Debrecenben kiadott igazolványok a hadifogságból hazatértek részére.

A hadifogolytáborban készült néhány fotó és a fenti dokumentumok megtekinthetők a Találkozások Házában, Gyönkön (Tolna megye).

 

 

 

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a Gulág betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti? A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése Javítómunka-táborok Főigazgatósága.