Az Uralba, az egykori Gulág helyszínekre látogat a Német Kör delegációja

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai  Nemzetiségi Köre szervezésében 12 fős delegáció indul 2016. június 24.-től július 2.-ig  az Uralba, a baskíriai Oktyabrszkijba.  A Történelmi zarándokutat a  „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” Emlékbizottsága támogatja. 

Az úton résztvevő történészek, kutatók mellett részt vesz olyan leszármazott is, aki ott született 1949-ben a lágerben, valamint a szintén kint született és ma is ott élő Jurij Lapsin unokahúga.

A Oktyabrszkij-i városi múzeum kiállítást szervez, valamint a résztvevőknek lehetőségük lesz találkozni a Volga menti németek helyi egyesületével is.

A volt lágerek helyszínén, illetve a temető helyén megemlékeznek a Málenkij robotra elhurcolt ártatlan polgári áldozatokról, akiket a sztálini 1944.december 16.-i 7161. számú határozat alapján hurcoltak el a Vörös Hadsereg által megszállt területekről. A delegációt elkísérik az MTVA munkatársai is.

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a Gulág betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti? A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése Javítómunka-táborok Főigazgatósága.