A Felvidékről a szovjet munkatáborokba elhurcoltak központi emlékművének átadása és emlékkonferencia

2016. november 23-án Kisgéresen, a községi önkormányzat és a Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében került sor a Felvidékről szovjet munkatáborokba elhurcoltak központi emlékművének felavatására. A rendezvény előtt a témával kapcsolatos emlékkonferenciát tartottak a település közösségi házában.

A nap a felvidéki málenkij robotról szóló emlékkonferenciával kezdődött. A tanácskozást Simon Attila a Fórum Intézet elnöke vezette. Az emlékkonferencia keretén belül mutatták be mutatták be az „Ártatlan bűnösök – gömöriek a szovjet lágerekben” című dokumentumfilmet is.  Ezt követően került sor a központi emlékhely ünnepélyes átadására volt, amely a maga nemében hiánypótló alkotás, mivel eddig nem volt központi emlékhelye a Felvidékről a Gulágra elhurcoltaknak. 

Az emlékműavatásra az iskola melletti új parkban került sor. Ünnepi beszédet Furik Csaba, Kisgéres polgármestere, Földváryné Kiss Réka, a budapesti Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke és Haraszti Attila, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja mondott.
Az emlékművet Susko Mihály, nagykaposi római katolikus esperes szentelte fel, a felavatott emlékmű körül összegyűlteket pedig Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspök helyettese áldotta meg.

A Gulágra elhurcoltak tiszteletére emelt új központi emlékmű felállítását, az emlékkonferenciát és a kisfilm elkészítését, továbbá az 1990-es években a községből a Gulágra elhurcoltak emlékének tiszteletére létrehozott emlékmű felújítását a Gulág Emlékbizottság támogatta. Az előírt szponzori mondat („A program a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériumának az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő útján nyújtott támogatásával valósul meg.”) az eseményen elhangzott, illetve kihelyezésre került magyarul és szlovákul az emlékév logójával együtt. A napról a felvidéki és az anyaországi sajtó egyaránt beszámolt.

 

Haraszti Attila
főkonzul

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a Gulág betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti? A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése Javítómunka-táborok Főigazgatósága.