Emlékművet avattak Sárosorosziban

A Búbos Kemence Civil Szervezet, valamint a KMKSZ Sárosoroszi Alapszervezet szervezésében került sor 2016. november 20-án a sárosorosziból málenkij robotra elhurcoltak emlékművének felavatására.

A felújított emlékmű avatására és a megemlékező ünnepségre a sárosoroszi katolikus templom kertjében került sor. A felújítást a Gulág Emlékbizottság támogatta.

Néhány kép az eseményről:

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a Gulág betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti? A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése Javítómunka-táborok Főigazgatósága.