„Kis munka” – nagy idők. Rendhagyó történelemórák a málenkij robot és a Gulag-világáról

A Kecskeméti Katona József Múzeum sikeres pályázata és az intézmény szervezésében folyó elhivatott kutatómunka egyik újabb állomásához érkezett a Hajagos Csaba történész vezette stáb.

Ez alkalommal útjára indult az a nagyszabású interaktív, rendhagyó történelemóra sorozat, amely alkalmával a témában jártas közgyűjteményi szakemberek és felsőfokú oktatók közös módszertan alapján Kecskemét és Bács-Kiskun megye közel félszáz középiskolája számára nyújtanak hézagpótló ismeretátadást. Ezek egyike volt a Cifrapalota „pávás” dísztermében megtartott mintaóra, amelynek alkotó hallgatósága a Kecskeméti Szakképzési Centrumhoz tartozó Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola egyik 10. évfolyamos osztályából került ki Jäger Erzsébet tanárnő vezetésével. A sok százezer magyarországi család életében hét évtized távolából is mély sebeket okozott történelmi tragédia fogalmai mellett a tizenéves diákok komoly érdeklődéssel fordultak pl. a kecskeméti reformátusságot ért egyéni és közösségi veszteségei, pl. a jeles Dunszt-família sorstragédiája felé.

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a sztálini munkatáborok közül a Perm-36 néven ismert tábor működött a legtovább, egészen 1987 végéig? Az 1946-ban létesített épületegyüttest 1994-ben múzeummá alakították át.