HÉTSZÁZEZER - interaktív élménykiállítás a GULAG áldozatainak emlékére

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából a Kecskeméti Színjátszó Műhely bemutatja: HÉTSZÁZEZER - interaktív élménykiállítás a GULAG áldozatainak emlékére.

Projektünk főcíme arra a becslések szerinti 700.000 magyar állampolgárra utal, akiket a második világháború utolsó időszakától fogva deportáltak a Szovjetunió valamelyik Gulag táborába. Szinte alig találhatunk olyan magyar embert, akinek a családját ne érintette volna ez a tragikus eseménysorozat. Ennek ellenére – nagyrészt a kommunizmus elhallgatást kikényszerítő gyakorlata miatt – alig képzi részét a nemzeti és a családi emlékezet(ek)nek a Gulag táborokba elhurcoltak tragédiája.
Interaktív élménykiállításunk ennek az emlékezetnek a felébresztését és elmélyítését elsősorban nem a tudományos igényű történeti ismeretterjesztéssel kívánja elérni, hanem művészeti – elsősorban színházi – eszközökkel próbál a résztvevők számára empirikus, átélhető, primer élményeket nyújtani, melyek által érzelmileg tudnak majd erősebben kötődni a munkatáborokban robotoló emberek szenvedéseihez.

Kecskemét Főterén egy 40 méter hosszú sátoralagútban egy olyan interaktív kiállítóteret hozunk létre, melyet a nézők egy dramatizált folyamat részeseként járhatnak végig. Kiállításunkat 6+1 állomásra osztjuk. Ezek az állomások Magyarországról a Gulagra való elhurcolás eseményeit, a táborok körülményeit, az embertelen munka nehézségeit, majd a szerencsés hazatérést követő itthoni fagyos légkör stációit jelenítik meg. Mindezt oly módon, hogy a nézők a kiállítás kezdetén „deportáltakká” válnak, és a stációkat ilyen szerepben járhatják végig. Minden állomáson színészek is megjelenítik az elhurcoltakat, illetve a szovjet katonákat, őröket, stb., a "főszerepeket" mindig ők játsszák, így a nézőknek elsősorban csak szemlélniük kell az eseményeket, ezek "valódi" elszenvedői a színészek lesznek. De így is olyan közel hozzuk a nézőket ezekhez az eseményekhez, hogy szinte tényleg a "saját bőrükön" megtapasztalhatják ezeket a szörnyű élményeket. 

Időpontok:
2017.02.18. 10.00-13. 00; 14. 00-17.00, Békéscsaba, Szent István tér
2017. 02.24. 10.00-13. 00; 14. 00-17.00, Budafok, Játék utca 1-3.

A TURNUSOK MINDEN EGÉSZ ÓRAKOR ÉS ÓRA-HARMINCKOR INDULNAK. 

A kiállítás látogatása INGYENES.

A kiállítás a Gulág Emlékbizottság támogatásával jött létre.

További információ:
Tóth Ákos Károly
+36-30-392-3412
https://www.facebook.com/kecskemetiszinjatszomuhely

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a Gulág betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti? A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése Javítómunka-táborok Főigazgatósága.