Előadássorozat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen

Időpont:
2016. május 26. csütörtök, 17:15 - 2016. május 26. csütörtök, 17:15
Esemény helyszíne:
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara

Magyarok szovjet fogságban 1944 és 1953 között

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében, 2016. áprilisa és 2017.februárja között, havonta egy előadásra kerül sor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán. A Magyarok szovjet fogságban 1944 és 1953 között című előadássorozat témája a második világháborút követően a Szovjetunióba hurcolt magyar civil lakosság sorsának bemutatása. A polgári lakosság tömeges foglyulejtése a második világháború végén, becslések szerint több mint 200 000 magyar embert érintett. Közülük mintegy 5000 főt éppen Kolozsvárról hurcoltak el a bevonuló Vörös Hadsereg egységei. Egész Erdélyből pedig legkevesebb 20 000 magyart. A foglyok mintegy harmada pusztulhatott el a többéves fogságban.

A meghívott rangos külföldi és erdélyi magyar előadók a kényszermunkára hurcolt magyarok foglyul ejtéséről, a táborokba való kiszállítás körülményeiről, a lágerbeli életről és a fogságból való szabadulásról értekeznek nem csak erdélyi, hanem egész Kárpát-medencei kitekintésben. A vetített képes előadások nyitottak, és a történész szakma képviselői, az egyetemi oktatók és hallgatók mellett, az érdeklődő nagyközönség számára is lehetőséget teremtenek a téma részleteiben való megismerésére.

A szovjet fogság a kommunizmus évei alatt tabutémának számított. Ezért generációk nőttek fel úgy, hogy szinte semmit sem tudtak a magyar polgári lakosság jogtalan kényszermunkára hurcolásáról. Az előadássorozat elsődleges célja éppen ezért az, hogy a széles közvélemény előtt tegye ismertté a magyarok 1944-1945-ös Szovjetunióba hurcolásának történéseit, elősegítve ezáltal a kollektív emlékezet megerősítését.

Az első előadást dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus, a SAPIENTIA EMTE, Kolozsvári Karának kancellárja tartja Emlékezet és megemlékezés. Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban 1944 és 1953 között címmel, 2016. május 11-én, délután 18 órától a Kar Tordai úti épületében, a B301-es teremben. Ezt követően dr. Stark Tamás történész, a Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa értekezik Civilek elhurcolása Magyarországról a Szovjetunióba 2016. május 26-án, délután 18 órától, ugyancsak a B301-es teremben. A havonkénti előadások sorát a Kárpátaljáról érkező dr. Dupka György, a szolyvai emlékpark szervező titkára és az Intermix Kiadó vezetője folytatja, aki A kárpátaljai magyarok "malenkij robotra" hurcolása a GUPVI-GULÁG munkatáborokba az erőszakos szovjetizálás idején (1944-1953) és a lágerekben elhunytak emlékének megörökítése című előadásában ismerteti a kárpátalji magyarság kálváriáját. Előadására 2016. június 16-án délután 18 órától kerül sor, a B301-es teremben.

Az előadások a júliusi vakációs hónapot követően a Kolozsvári Magyar Napok keretében folytatódnak. Ekkor Benkő Levente magánkutató, a Művelődés c. folyóirat szerkesztője tart előadást Magyar civilek internálása 1944 őszén Romániában. A Barcaföldvári haláltábor a kollektív emlékezetben címmel, 2016. augusztus 18-án délután 18 órától, a B301-es teremben.

Az új tanévben a sorozat nyitóelőadását dr. Bognár Zalán docens tartja, aki a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara keretében működő Történettudományi Intézet oktatója. Értekezésének címe: Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Kárpát-medencében, 1944-1945. Az előadásra 2016. szeptember 29-én, délután 18 órától kerül sor a szokásos helyszínen.

A következő öt előadás még egyeztetések alatt áll.
Forrás: http://et.sapientia.ro/index.php?id=eloadas-sorozat