Magyarország Kormánya a kényszermunkára történő internálás 70. évfordulójáról történő megemlékezés céljából a  2015. évet a  Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének nyilvánította. Régi adósságunk, hogy méltóképpen megemlékezzünk és emlékeztessünk azokra az ártatlanul elhurcolt magyar állampolgárokra, akiket a sztálini diktatúra fegyveresei hurcoltak el szülőföldjükről, és akiknek emlékét a diktatúra hosszú évtizedei alatt csak családjuk ápolhatta. Minél több olyan nemzedék nő fel, amelyik már nem rendelkezik személyes tapasztalattal az előző rendszer borzalmairól, annál nagyobb feladat hárul azokra, akik érthetően, korszerűen, lényegre törően el tudják mondani a történteket. Ha sikerül szélesebb körben tudatosítani, milyen sokakat érintett a Gulág, akkor az emlékév már elérte a célját.

Az eredeti tervektől elérően a bizottság 2015. július 30-án megtartott ülésén döntés született az emlékév 2017. február 25-ig - Kovács Béla kisgazda politikus elhurcolásának 70. évfordulójáig - történő meghosszabbításáról.