Irodalmi művek
Alekszandr Szolzsenyicin:
Iván Gyenyiszovics egy napja
A pokol tornáca
A Gulág-szigetvilág
Együtt II

Lengyel József: Igéző 1-2 (Budapest: Magvető, 1971) és más kötetei

Varlam Salamov: Kolima. Elbeszélések a sztálini lágerekből (Budapest: Szabad Tér – Európa, 1989)

A Német Kör gondozásában kiadott könyvek:
Dr. Bognár Zalán (szerk.): MALENKIJ ROBOT - "Egyetlen bűnünk a származásunk volt..."

Zsiros Sándor (szerk.): Szemelvények a GULÁGOK Memoár-irodalmából

Márkus Beáta (szerk.): "Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban..." - Magyarországi németek szovjet kényszermunkán 1944/1945-1949. "Malenkij robot" interjúkötet

Bognár Zalán - Márkus Beáta (szerk.): "Itt volt a végállomás" - Halálos áldozatokkal járó német- és magyarellenes tevékenységek a Kárpát-medencében

Szociográfia
Csalog Zsolt: M. Lajos 42 éves (Budapest: Maecenas Könyvkiadó Kft.,1989)

Gereben Ágnes: Beszélgetések a Gulágról (Budapest: Helikon Kiadó, 2008)

Történelmi feldolgozás
Rózsás János: Gulág lexikon (Budapest: Püski kiadó, 2000)

Bognár-Jójárt-Reznák: Téglákba vésett történelem (Cegléd: Kossuth Múzeum, 2013)

Dupka György – Zubávics László (szerk.): Zsidósors Kárpátalján: a deportálástól az internálásig (Ungvár – Budapest: Intermix Kiadó, 2014)

Anne Applebaum: Gulág 1-2 (Budapest: Európa kiadó, 2005)

Bondor Vilmos: A Mikó–rejtély - Mikó Zoltán és Raoul Wallenberg kapcsolata a magyar ellenállásban 1944-1945

Magyarok az orosz büntetőtörvénykönyv 58.§-a és a kényszermunka árnyékában (A Történészi Kutató Műhely munkájának eredményei, előadások  - a 2000. 01. 27-28-i ülésen elhangzott előadások és a vita szó szerinti jegyzőkönyve)

Dupka György:
1944 Szolyva ( gyűjtemény)
Istenhez fohászkodva – verses levelek, imák a sztálini lágerekből
Kárpátaljai Magyar Gulag-lexikon


Visszaemlékezések:
Menczer Gusztáv: A GULÁG rabtelepei. A bolsevizmus népirtásának színtere

Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa - Olofsson Placid élete

Adorján Sándor: Halál árnyékában - Magyar rabszolgák Szibériában

Böröcz Sándor: Kiáltás a mélyből

Kopácsy Zoltán: VORKUTA  - visszaemlékezéseim

Csikós György: Események a pokolból

Csizsek István: A G.526. számú GULAG-lakó – fogolynapló

Olofsson Placid: Élet és imádság

Kilyén Károly: Fennmaradni!

Gilde József: A gyermekvezér

Léber-Somogyvári Mária – Somogyvári Vilmos: „Ahol én voltam, ott nem voltak hősök…” Női Gulag – szovjet hadifogság

Szigethy Lehel: DONON innen – DONON túl

Komáromi Attila: Életre ítéltek

Végh Ferenc: Fejezetek Pocsay István életéből

Bien György Zoltán:
Elveszett évek
Egy magyar diák raboskodása
A GULAG Kelet-szibériai lágereiben
Kolima 1945 – 1955

Kassay Kázmér: A vörös pók hálójában

André Gide: Visszatérés a Szovjetunióból

Szekeres Imre Gyula: Nyolc év rabmunka a Szovjetunió vorkutai lágereiben 1945 – 1953

Keményfi Béla: Magyar leventék a sarkkörön túl

Galgóczy Árpád:
A túlélés művészete
Fények a vaksötétben

Az alagút vége

Rózsás János:
Duszja nővér
Keserű ifjúság

Zsunyi Illés: Nehéz Idők

Horkay Barna: Keleti baráti kör

Kovács Zoltán: Bilincsben is békességben Istennel – szibériai rabságom története

Bordi Imre: A GULAG rabja voltam

Balog Sándor: Sorsüldözöttek

Csiby Mihály: SZU-RÁGTA 1459 NAP

Gereben Ágnes: Beszélgetések a Gulágról

Lovas Márton: Magyar voltam a GULÁG-on

Szente Zoltán: Magyarok a gulag szigeteken

 

Vonatkozó filmek
Gulyás Gyula:
Málenkij robot (dokumentumfilm, 1987)
Málenkájá rabatyonka (dokumentumfilm sorozat, 2013)

Gabriele Salvatores: Szibériai nevelés (játékfilm, 2013)

Sára Sándor:
Magyar nők a Gulágon (dokumentumfilm, 1992)
A vád (játékfilm, 1996)
Csonka Bereg (dokumentumfilm, 1989)
Te még élsz? (dokumentumfilm, 1990)
Lefegyverzett ellenséges erők (dokumentumfilm, 1991)
Nehézsorsúak (dokumentumfilm sorozat, 1988-2004)