Szobrot avattak Encsen

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából Encs Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a kegyelet és emlékezet jegyében szükség van egy emlékmű felállítására a városban. Pályázatot nyújtott be, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma pozitívan bírált el.

Az emlékmű elkészítésére Balogh Géza szobrászművészt kérte fel, hiszen impozáns munkáival már kivívta a városlakók és a látogatók elismerését. Ez alkalommal is színvonalas munkát végzett.

Az avatásra 2016. szeptember 15-én délután került sor.

A megjelenteket Szeles András, a város polgármestere köszöntötte. dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr avató beszéde után került sor a szobor leleplezésére, melyre Szeles András polgármester képviselő úr mellett dr Ódor Ferenc urat, az Encsi Járási Hivatal vezetőjét, valamint Balogh Géza szobrászművészt kérte fel.

A történelmi egyházaink képviselői, dr. Garancsi László római katolikus főesperes, Baksy Mária református esperes asszony, Domokos Tibor evangélikus lelkész az emlékhelyet megáldotta és megszentelte.

A megemlékezést az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak rövid tisztelgő műsora zárta.

A programhoz kapcsolódóan a kommunista terror papi áldozatainak hagyatékaiból SZÁMON-TARTVA címmel kiállítás megnyitó és könyvbemutató következett. A kiállítást dr. Garancsi László érdemes főesperes, címzetes prépost, érseki tanácsos nyitotta meg, Tikovits Ernő a kiállítás kurátora mutatta be. A könyvről és Balogh István tábori lelkészről a két szerző, Prevozné Balogh Irén és Rostás Gábor beszélt.

Tudta-e…

Tudta-e, hogy a Gulág betűszó az orosz Glavnoje upravlenyije lagerej - Táborok Főigazgatósága - kifejezés rövidítése és a sztálini Szovjetuniót behálózó munkatáborrendszert jelenti? A rendszer teljes megnevezése Главное управление исправительно-трудовых лагерей (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), aminek jelentése Javítómunka-táborok Főigazgatósága.